Wiele się dzieje w środowisku i poza nim. Z każdej strony słyszymy wiele nowych słów i zwrotów dotyczących środowiska LGBT, obyczajowości seksualnej i płci. Poniższy mini poradnik w formie słowniczka skupia się na terminologii gender czyli płciowości, a dokładnie różnorodności płciowej. Nie w każdym stopniu może dotyczyć to misiów i misiolubów, jednak tekst można śmiało potraktować jako uzupełnienie tekstu "o słownictwie branżowym" :-)

Agenderyzm - nie identyfikowanie się z żadną płcią.

Bigenderyzm - identyfikowanie się z obiema płciami jednocześnie.

Crossdressing - zakładanie obrań typowych dla płci przeciwnej. Dla zabawy lub z zamiłowania.

Cispłciowość - płeć fizyczna i płeć psychiczna są takie same.

Drag Queen - mężczyzna w kobiecym przebraniu występujący na scenie (często przerysowanym na granicy parodii lub kiczowatym stroju).

Drag King - kobieta w męskim przebraniu występująca na scenie.

Dysforia płciowa - poczucie różnic płciowych pomiędzy ciałem a psychiką.

Faux queen - kobiety lub mężczyźni po korekcie płci występujący jako kobiety z zachowywaniem standardów występu Drag Queen.

Feminizacja - nabieranie cech kobiecych.

Gynemimetofilia - popęd seksualny do transkobiet.

Heteronormatywność - podział świata na kobiety i mężczyzn takimi jak się urodzili. Określenie łączy się często z homofobią.

Interseksualność - Niezgodność pomiędzy dowolnymi elementami płci fizycznej.

Panseksualność - pociąg do osób o dowolnym złożeniu cech psychicznych i fizycznej. Taki biseksualizm na całego !

Passing - postrzeganie osoby jako takiej, z którą się utożsamia, po korekcie płci.

Post-op - Określenie osoby transseksualnej po operacji na narządach płciowych.

Pre-op - Określenie osoby transseksualnej przed operacją na narządach płciowych.

Płeć biologiczna - fizyczne cechy płciowe.

Płeć psychiczna - poczucie, jakiej płci się jest.

Płeć socjalna - postrzeganie naszej płci przez innych ludzi.

Queer - wszystko i wszyscy co nie jest lub nie kojarzy się heteroseksualnie.

Shemale - nieoficjalne, slangowe określenie kobiety z własnym naturalnym penisem.

Stealth - osoby korygujące płeć lub po zmianie, które tego nie ujawniają.

Transkobieta - osoba urodzona w męskim ciele z kobiecą płcią psychiczną.

Transmężczyzna - osoba urodzona w żeńskim ciele z męską płcią psychiczną.

Transpłciowość - każda, nawet symboliczna i chwilowa (np. na potrzebę występu lub żartu) rozbieżność pomiędzy płcią biologiczną a płcią psychiczną.

Transseksualizm - osoba z płciowością psychiczną całkowicie odwrotną do płci biologicznej.

Transwestyta - osoba, często cispłciowa, która lubi ubierać się odwrotnie do swojej płci psychicznej.

Tranzycja - proces korekty płci ze zmianą dokumentów, operacjami i wizerunku włącznie.

Zmiana płci - błędne określenie korekty płci.


http://transoptymista.pl/slowniczek/