Aby w pełni móc korzystać z bogactw misiowego środowiska, należy zdać sobie sprawę z istnienia jego słownictwa tematycznego czyli slangu (z języka angielskiego). Poniżej znajduje się kilka zaczerpniętych z języka angielskiego przykładów, którymi można się łatwo posługiwać w kontaktach międzynarodowych...

 

Admirer - Wielbiciel, inaczej Chaser. Termin skierowany do wszystkich wielbicieli niedźwiedzi, bez względu na wiek i wygląd.

 

Bear - Niedźwiedź (Urso), mężczyzna o masywnej lub krępej (z brzuszkiem) budowie ciała, często mocno owłosiony,

 

Behr - Nieowłosiony odpowiednik Bear, choć zazwyczaj z brodą.

 

Bear run - spotkanie w większym gronie, zjazd, "seminarium tematyczne".

 

Cub - młodsza (lub młodziej wyglądająca) wersja Niedźwiedzia. Rzadziej termin ten określa partnera po pasywnej stronie przyjemności.

 

Gobi - mężczyzna, najczęściej heteroseksualny, który utrzymuje ze środowiskiem miśków wyłącznie kontakty koleżeńskie.

 

Goldilocks - Kobieta, hetero lub less - odpowiednik Gobi.

 

Daddy bear - Starszy mężczyzna, niedźwiedź, który szuka kontaktu z rówieśnikami lub młodszymi.

 

Polar bear - Niedźwiedź często straszy, z owłosieniem koloru jasno-siwego lub białego.

 

Panda Bear - Niedźwiedź Azjata.

 

Leatherbear - Niedźwiedź, dla którego fetyszem są skóry (ubrania, elementy ubioru, przedmioty).

 

Muscle bear - Umięśniony niedźwiedź, może być owłosiony (istnieje również wersja Muscle Cub).

 

Pocket bear - Niski niedźwiedź.

 

Otter - Wydra. Szczupły, owłosiony mężczyzna (nie chudy).

 

Wolf - Szczupły lub chudy mężczyzna, niekoniecznie owłosiony (działający w ruchu BearGay).

 

Woof ! - Najczęściej pozdrowienie, czasem chęć wyrażenia atrakcyjności seksualnej innego napotkanego niedźwiedzia.

 

Chub - inaczej Chubby, mężczyzna z dużą nadwagą, grubasek.

 

Chaser - Patrz Admirer.

 

 

Zaczerpnięte: http://en.wikipedia.org/wiki/Bear_community